fc2ブログ
Top page  1/3
04
2023

CATEGORYdrawing
298.jpg

299.jpg

300.jpg

302.jpg

307.jpg

310.jpg

308.jpg

311.jpg

305.jpg

303.jpg

304.jpg

306.jpg
21
2023

CATEGORYdrawing
275.jpg

277.jpg

282.jpg

292.jpg

293.jpg

294.jpg

290.jpg

288.jpg
11
2022

CATEGORY未分類
167.jpg
165.jpg
227.jpg
196_20220911181726088.jpg
243.jpg
235.jpg
231.jpg
217_20220911181733f8b.jpg
187_2022091118173151f.jpg
204_20220911181730204.jpg
158.jpg
202_2022091118172746d.jpg
261.jpg
183.jpg
260.jpg
05
2022

CATEGORYdrawing
145.jpg
130_2022020510281087c.jpg
131.jpg
132.jpg
133.jpg
134.jpg
135_202202051028189e0.jpg
136.jpg
137.jpg
138.jpg
139.jpg
140_202202051028258e6.jpg
141.jpg
142.jpeg
146.jpg
147_20220205102831a4d.jpg
149_202202051028338dc.jpg
150_20220205102834f96.jpg
151_202202051032028fd.jpg
152.jpg
153.jpg
154.jpg
156_202202051032100de.jpg
157.jpg159.jpg
160.jpg
161.jpg
162.jpg
164.jpg
166.jpg
168.jpg
169.jpg
172.jpg
173.jpg
174.jpg
175.jpg
176.png
177.jpg
180.jpg
181.jpg
182.jpg
184.jpg
>
10
2021

CATEGORYdrawing
97 (1)
48.jpg
50_20210810222011f21.jpg
64_20210810222012c33.jpg
4_202108102220143d7.jpg
5_202108102220161f0.jpg
69_202108102220175c9.jpg
95_20210810222019bce.jpg
78.jpg
3.jpg
68.jpg
70_20210810222025dbc.jpg
79.jpg
66_20210810222027948.jpg
65.jpg
75_202108102220302fa.jpg
74_20210810222032e5b.jpg
99_20210810222034bc2.jpg
20
2020

一拍先の動き

CATEGORYacfa/4
軽  交差…QT…補足…攻撃…交差…QT……
重  交差……QT……補足……攻撃……

全ての動作に対する動き出しを相手よりも一拍早めること
※拍の長さは相手の反応速度によって変化する
反応速度の高い相手の場合は拍もその分短くなる

参考
https://www.youtube.com/watch?t=1661&v=NuGzEpsx3Bk&feature=youtu.be
10
2020

CATEGORYdrawing
105.jpg
121.jpg
120.jpg
119.jpg
118.jpg
117.jpg
116.jpg
122.jpg
123.jpg
124.jpg
125.jpg
156.jpg
新規キャンバス1
149.jpg
150.jpg
147.jpg
140.jpg
135.jpg
130.jpg
127.jpg
126.jpg
110.jpg
111.jpg
113.jpg
114.jpg
112.jpg
109.jpg
30
2020

CATEGORYdrawing
100.jpg
104.jpg
103.jpg
108.jpg
107.jpg
102.jpg
99.jpg
89.jpg
t8
87.jpg
90.jpeg
92.jpg
93.jpg
94.jpg
95.jpg
96.jpg
97.jpg
86.jpg
85.jpg
83.jpg
75.jpg
82.jpg
81.jpg
80.jpg
77.jpg
76.jpg
74.jpg
73.jpg
57.jpg
58.jpg
61.jpg
64.jpg
66.jpg
69.jpg
70.jpg
71.jpg
72.jpg